GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ - GBİAD

20
Nis

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI: 1920

Written by selyus. Posted in ANLAMLI GÜNLER

MUSTAFA KEMAL
Ne zaman sıkılsam, çaresiz kalsam,
Tutunduğum tek dal, Mustafa Kemal.
Sevgiyle dolanır yurdun üstünde,
Kocaman bir kartal, Mustafa Kemal.
Aldığım ilk nefes, duyduğum ilk ses,
Sevdiğim ilk masal, Mustafa Kemal.
Açar en ezilmiş, en sömürülmüş,
Bayraklarda al, al. Mustafa Kemal.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI: 1920
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin AÇILIŞI: 1920
 
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
 
ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ

90 yıl önce bugün (23 Nisan 1920) Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) açılmıştı. Bütün milletin ve ülkenin tek temsilcisi olan T.B.M.M. ile yeni Türkiye devleti kurulmuştur.

Meclis dışında dağınık çalışmalar halinde oluşan Devletimizin her türlü çalışması bu tarihten itibaren T.B.M.M.’nin bünyesinde tamamen yasalar çerçevesi içinde oluşturulmuştur. 

     Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş günü olan T.B.M.M. açıldığı 23 Nisan 1920 tarihini, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ilan etmiş, bu çok anlamlı günü çocuklara armağan etmiştir. Bugün aynı zamanda “Dünya Çocuk Günü”dür.
   
    Güç Birliğine İlk Adım Derneği olarak; tüm Gazi evlatlarımın çocuklarının (torunlarımın) okuttuğumuz çocuklarımızın, dernek mensuplarımızın, gönüllülerimizin çocuklarının, torunlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık ve başarılar diler, yanaklarından sevgilerimle öperim.

BURADAYIM!…

               23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Geçici reis ve kâtipler seçildikten sonra, kâtip Muhiddin Baha, mebusların adlarını teker teker okuyarak yoklama yapıyordu. Bütün mebuslar “efendim, mevcut” diye cevap veriyorlardı. Kâtip:
               Ankara, Mustafa Kemal deyince, gür bir ses:
               Buradayım! Diye ana dilden cevap vermişti. O gün bu heyetin içinde ana dilden cevap veren yalnız Mustafa Kemal’di.
               “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
               “Ulusal Egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar.
               “Bir ulusun yaşayabilmesi için özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.”
               “Ulusun bilincinden kaynaklanan gücü hiçbir kuvvet durduramaz.
               “Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
               “Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk Anaları daha nice Mustafa Kemal’ler doğurur.”

               Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Trackback from your site.