GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ - GBİAD

22
Kas

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Written by selyus. Posted in ANLAMLI GÜNLER

  HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ!…
“Üç yüz altmış beş günün bir günü mü öğretmenimin
Diye düşündüm durdum uzun uzun ben demin…
O öğretmen ki, harcamış bizim için ömrünü
Nasıl derim ben ona kutluyorum gününü

   

“Üç yüz altmış beş günün bir günü mü öğretmenimin
Diye düşündüm durdum uzun uzun ben demin…
O öğretmen ki, harcamış bizim için ömrünü
Nasıl derim ben ona kutluyorum gününü
Gün ‘le, Ay’la, Hafta’yla ölçülür mü sevgisi
Varlığımın bekçisi, kalplerin sevgilisi
Seni her gün, her saat, her dakika anarım
Ödeyemem hakkını işte buna yanarım…”             

          Öğretmenlerimizin % 83’ü 1.000 ile 1.500 TL arası, % 9.8’i 500 ile 1.000 TL arası, % 4.6’sı 1.500 ile 2.000 TL arası elde ettiği, % 23.5’inin de görevlerinden arta kalan zamanda ek iş yapmak zorunda kaldığı, yüzde % 58.3’ünün kirada oturduğu, yüzde 28.5’inin ev sahibi olduğu, Türkiye’de göreve yeni başlayan bir öğretmenin yıllık maaşı 9 bin 517 USD’dir. Bu rakamlar Lüksemburg’da 49 bin 319 USD, İsviçre’de 40 bin 656 USD, Almaya’da 40 bin 125 USD, Yunanistan’da 35 bin 823 USD…

              % 89.6’sı kredi kartı borcu ya da taksitleriyle yaşıyor. Kredi kartı borcu olmayanların oranı sadece % 10.3…

              Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kurarken, en çok eğitim ve eğitimciler konusu üzerinde durmuştur. Eğitim ve öğretime verdiği önem şu sözlerinde ifadesini bulmaktadır:

              “En önemli en esaslı nokta eğitim sorunudur. Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir ulusu tutsak ve sefillik içinde bırakır. Efendiler! Eğitim sözü yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes kendince bir amaca ve kavrama yönelir. Açıklamaya girişilirse, eğitimin hedefleri, amaçları çeşitlenir. Söz gelimi din eğitimi, ulusal eğitim, uluslar arası eğitim… Bütün bu eğitimlerin hedef ve amaçları başka başkadır. Ben burada yalnız yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kuşağa vereceği eğitimin, ulusal eğitim olduğunu kesinlikle belirttikten sonra ötekilerin üzerinde durmayacağım.”

              Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK örnek bir eğitimcidir. 1921 yılında Ankara’da toplanan Maarif Kongresinde şöyle demiştir. “Şimdiye kadar izlenen eğitim ve terbiye yöntemlerinin ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanaatindeyim.” 

              1927 yılında Öğretmenlere seslenirken de şöyle diyordu “İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır.”

              Bir öğretmen kızı olarak; aramızdan ayrılan değerli öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diler; vefakâr, cefakâr,fedakar ve Saygıdeğer Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutlar, saygı ile ellerinden öperiz. 

Saygılarımla,
Güç Birliğine İlk Adım Derneği
Genel Başkanı
Zeynep Nazan SOYER

Trackback from your site.