GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ - GBİAD

01
Eki

26 EYLÜL DİL BAYRAMI

Written by selyus. Posted in ANLAMLI GÜNLER

Türkçe konuşmayan bir insan; Türk camiasına  mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Dil devriminin amacı Türk dilinin kısırlaştırılması değil genişletilmesidir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

78 yıl önce, Cumhuriyetin kurucusu ve koruyucusu ATATÜRK, Osmanlıcanın yerine, Türkçenin geçmesi için çalışmalara başlamıştı. 1932 yılının 26 eylül günü, Türk Dil Kurumu (TDK) toplandı . yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler bulunup atıldı. Öz Türkçe kaynaklarından Türk diline yeni kelimelere bulunup katıldı. Böylece konuşulanlar ve yazılan herkes tarafından anlaşılabilir hale getirildi. Yeryüzünde 2796 dil konuşulmuş, bunlardan ancak 118 tanesi devlet dili olabilmiştir. Türk toplumunun ilk temsilcisi olan Hunlar, milattan önce 3. yüzyılda tarih sahnesine çıktıkları zaman Hun Türkçesi, devlet dili olarak kullanılıyordu. Araplara Türkçe öğretmek için sözlük yazan bilginimiz Kaşgarlı Mahmud’tur. Karahanlıların devlet dili olan Türkçeyi, Bağdatlı Araplara öğretmek maksadıyla “ Divan-ü Lûgat’it Türk” (1072) yazmıştır. 13.05.1277 de bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka bir dil kullanılmayacaktır diyen Karamanoğlu Mehmet Bey’in bu deyişi Türkçeye zorunlu bir dönüşü ifade eder. Türk dili tarihinde yer alan başka bir bilginimizde Ali Şir Nevai’dir. Dil Bayramı’nda Türkçeyi kullanmaktan söz ediyoruz. Kullanıyoruz ama kötü kullanıyoruz. Onun yapısını araştırmıyoruz, dünyadaki diğer dillerin zenginliği ile karşılaştırıp düzenlemeye çalışmıyoruz. Türkçeyi önce bilgisayarda doğru kullanmalıyız. Dil Bayramımız kutlu olsun.

 

 

GBİAD

Genel Başkan

Z.Nazan SOYER

Trackback from your site.