GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ - GBİAD

27
Mar

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Written by selyus. Posted in ANLAMLI GÜNLER

          Tiyatro eski Yunanistan’da doğmuştur.XVI.yüzyılın ikinci yarısında ise, opera gelişmeye başlamıştır.
Tiyatro bize Tanzimattan sonra girmiştir. 1913’de Darülbedayi kuruldu.

          Tiyatro eski Yunanistan’da doğmuştur.XVI.yüzyılın ikinci yarısında ise, opera gelişmeye başlamıştır.
Tiyatro bize Tanzimattan sonra girmiştir. 1913’de Darülbedayi kuruldu.Avrupa ölçüsünde oyunlar oynanmaya
başlandı. Cumhuriyetten sonra tiyatronun gelişmesinde, İstanbul’da Şehir Tiyatrosu Ankara’da kurulan
Devlet Tiyatrosu önayak oldu.
          Uzakdoğu’dan Kuzey Avrupa’ya, Afrika kıyılarından Amerika’ya dek uzanan toraklar üzerine yayılmış
48 ülke her yıl 27 Mart’da Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün ulusal merkezlerinin öncülüğünde bugünü
kutluyor.27 Mart Dünya Tiyatro Günlerinde Türkiye’de yayınlanan ilk bildiri Büyük Usta Muhsin Ertuğrul
tarafından kaleme alınmıştır.
          Bir ülkenin gelişmesi sanatçıları ile değil, belki de, sanatçılarına verilen değer ve destekle ölçülür. 
27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutlar, hayatın güzellik ve mutluluğunu topluma sevgi ve hizmette arayan,
dünyayı bize yaşanılır kılmak için emek veren tüm tiyatro sanatçılarına şükranlarımı ve minnetlerimi arzediyor,
Aramızda bulunmayan sanatçılarımızı da rahmetle anarken, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
GBİAD
Genel Başkan
Z.Nazan SOYER

Trackback from your site.