GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ - GBİAD

14
Mar

TIP BAYRAMI

Written by selyus. Posted in ANLAMLI GÜNLER

Bugün Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasının başlangıcıdır. Bugünün; çalışkan, fedakâr, iyiliksever doktorlarımız ve bütün sağlık personeli için kutlu olmasını dileriz.

14 Mart Tıp Bayramı’ ın geçmişi, uzun yıllar öncesine dayanıyor.

Bayram, ilk Türkçe tıp eğitiminin verildiği günü simgeliyor. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut döneminde, hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı’ ndaki Tulumbacıbaşı konağı’ nda “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’ nin açılması, tıp eğitiminde önemli bir olay olarak kabul edildi.

1919 yılında emperyalistlerin İstanbul’ u işgal etmeleri, tıp fakültesi öğrencileri arasında tepkiyle karşılandı. Öğrenciler bir araya gelip tepkilerini göstermek amacıyla Tıp Bayramı’ nı kutlama görüşünü ortaya attılar. 1919 yılında, tıp fakültesinin kuruluş günü olan 14 Mart, ilk kez Tıp Bayramı olarak kutlandı.

Türkiye’ de Tıp Fakültesi mezunlarının diploma alıp, hekimlik yapma hakkı kazanmadan önce ettikleri HİPOKRAT yemininden:

“Hayatımı insanlık hizmetine adayacağım. Sanatımı vicdanım çerçevesinde ve onurla, ağırbaşlılıkla yerine getireceğim. Hastanın sağlığını baş kaygım olarak kabul edeceğim. Din, milliyet, ırk, parti veya toplumsal sınıf kaygılarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim. Tehdit altında bile olsam, tıp bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.”

“Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz” söylemiyle, Büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün güvenini, sevgisini kazanmış, hayatın güzellik ve mutluluğunu topluma sevgi ve hizmette arayan saygıdeğer doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı gününü en içten dileklerimle, en derin saygı ve sevgilerimle kutlarım.

GÜÇ BİRLİĞİNE İLK ADIM DERNEĞİ
Genel Başkan
Zeynep Nazan SOYER

Trackback from your site.